16 MERIDIAN STORE

 

Prateći želje i potrebe korisnika, slijedeći trendove na tržištu bazirali smo se na sljedeće vrijednosti što se tiče web trgovine, a to su: kvaliteta proizvoda, besplatna dostava i povrat, pouzdanost i sigurnost. Smatramo da su to odlike trgovine koja želi održati standard dostojan kupca, bit će nam drago ako nam u tome pomognete. Ako imate bilo kakve prijedloge, iste nam javite jer mjera našeg uspjeha je broj zadovoljnih kupaca. Želimo vam ugodnu kupovinu!!!

Web shop 16 Meridian Store posluje preko poduzeća:

Web shop 16 Meridian Store posluje preko poduzeća:

ADRIA TEHNO j.d.o.o.

Bartola Kašića 12, 20 236 Mokošica

Registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, MBS: 090032111

OIB: 62577257295

Matični broj: 05096766

Broj žiro-računa pri Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb:

IBAN: HR5623900011101122881,  BIC/SWIFT: HPB ZHR2X

i Zagrebačkoj banci d.d.:

IBAN: HR4223600001102783011,  BIC/SWIFT: ZABAHR2x

Član uprave:  Toni Turić, predsjednik Uprave

Ostale podatke vezano za poduzeće Adria Tehno j.d.o.o. možete pronaći u Sudskom registru Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Opći uvjeti poslovanja su sastavljeni u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i EU uvjetima za e-poslovanje.

Ovi Opći uvjeti poslovanja odnose se na poslovanje tvrtke Adria Tehno j.d.o.o., Mokošica sa internet kupcima.

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno Opći uvjeti poslovanja Adria Tehno j.d.o.o. objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, Zakon o zaštiti potrošača, osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu, NN 41/14, glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.

Kako bi kupnja, odnosno prodaja preko web shopa bila u skladu s važećim propisima i odredbama vodimo se sljedećim Zakonima:

 

Značenje pojmova

Online kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja kupuje putem Internet trgovine. Korisnik je svaki posjetitelj Internet trgovine.

Fizička osoba koja nastupa kao Online kupac mora biti punoljetna i poslovno sposobna. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Pojam Kupca odnosi se i na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja izvrši narudžbu i plaćanje bilo kojeg proizvoda posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja), ali i na

kupce pravne osobe, obrtnike i trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, no oni su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti.

Prodavatelj je tvrtka Adria Tehno j.d.o.o. Mokošica

Prodavatelj posluje putem web stranice www.16meridianstore.com (u daljnjem tekstu: Internet trgovina ili Web shop).

E: 16meridianstore@gmail.com W: www.16meridianstore.com

Kupnjom proizvoda smatra se da je Online kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga dao suglasnost, odnosno prihvatio ove predugovorne obavijesti, uvjete korištenja i Opće uvjete poslovanja kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora, koji se u skladu sa Zakonom smatra ugovorom sklopljenim na daljinu.

Potvrdom narudžbe (sklapanja ugovora) isti će biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koje je naveo za potrebe korištenja usluga Web shopa, odnosno kupnje.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba,

računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.

Web shop omogućuje kupnju robe iz ponude – prodajnog asortimana Prodavatelja i raspoloživih količina, putem Internet trgovine na web stranici Prodavatelja www.16meridianstore.com.

Jezik komunikacije na internetskim stranicama Prodavatelja je hrvatski jezik. Dodatni jezik je engleski jezik.

Glavna valuta Internet trgovine je euro.

Online Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti odnosno ispisati Opće uvjete poslovanja na vlastitom računalu ili drugoj jedinici za pohranu.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih obavijesti i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Stoga kod svake posjete Internet trgovini potrebno je upoznati se s obavijestima i uvjetima korištenja jer Prodavatelj neće biti odgovoran za posljedice proizašle iz promjene sadržaja.

Ovo su Opći uvjeti poslovanja, verzija 1. Važeći od 01.04.2021.

Opći uvjeti poslovanja dio su obveze Prodavatelja koji sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača služe tome da Kupac ( potrošač) u primjerenom roku prije sklapanja ugovora mora biti obaviješten o :

 • imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore,
 • proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,
 • glavnim svojstvima proizvoda ili usluge,
 • cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja,
 • troškovima dostave proizvoda,
 • načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
 • uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
 • pravu potrošača na raskid ugovora iz članka 45. ovoga Zakona i roku za raskid,
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana,
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi,
 • razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
 • ako je riječ o ugovorima o kontinuiranoj prodaji proizvoda ili ugovorima o kontinuiranom pružanju usluga, najkraćem vremenu na koje trgovac pristaje sklopiti

 

Glavna obilježja robe

Trgovac je u predugovornoj obavijesti dužan potrošaču dati podatke o robi ili uslugama koje prodaje u mjeri u kojoj je to prikladno.

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u potpunosti odgovarati

proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

Time se boja, uzorak ili veličina ne smatraju uvjetom za odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari prema odredbama članka 401., stavka 1., podstavka 4. Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku predmeta isporuke. Podaci o proizvodima kao što su cijena proizvoda i opis istoga prikazani na web stranici www.16meridianstore.com podložni su nepravilnostima u radu aplikacije, bugovima, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.

U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.16meridianstore.com. Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Naručivanje

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.

Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Razlika je u tome što registrirani korisnik unosi podatke samo pri prvoj narudžbi. Proizvod se smatra naručenim kada

kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Naručivanje putem web-a se odvija 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Korisnik mora prilikom kupovine na web trgovini za fizičke osobe unijeti svoje podatke, za pravne osobe unijeti podatke firme ili obrta. Korisnik bira i naručuje robu koja mu je dostupna u web trgovini odabirom opcije “dodaj u košaricu”. U slučaju da određena roba nije na zalihi, to je navedeno kod pojedinog artikla.

Odabrana roba se skuplja u košaricu, koju korisnik može provjeriti, promijeniti količine robe ili ukloniti s popisa robu koju ne želi naručiti.

Klikom na gumb „check out“ završit će cijelu kupnju u jednom koraku. Nakon izdavanja narudžbe kupac e-poštom primi obavijest da je narudžba poslana prodavatelju. U njoj je navedena roba i

količine koje je kupac odabrao. Za kupca (pravnu osobu) informacije o sadržaju narudžbe uvijek su dostupne u web trgovini u rubrici “Moj racun”.

Prodajni ugovor je sklopljen kada prodavatelj e-poštom potvrdi narudžbu kupcu. Prodavatelj mora to učiniti u roku od 2 radna dana, u suprotnom se smatra da narudžba nije potvrđena i prodajni ugovor nije zaključen. Ovaj prodajni ugovor pohranjuje se kod prodavatelja i kupac ga može dobiti na pisani zahtjev u bilo koje vrijeme u roku od 2 godine od narudžbe. Prije isporuke robe, prodavatelj ima pravo kontaktirati kupca putem telefona ili e-maila kako bi provjerio dostavljene podatke za kontakt. U slučaju da na temelju dostavljenih podataka, ne može stupiti u kontakt s kupcem, prodavatelj može jednostrano odustati od prodajne nagodbe pisanom izjavom koja se šalje kupcu na adresu e- pošte koju je naznačio u vrijeme narudžbe.

Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki.

Ukoliko se dogodi da se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu ili promjena cijene ne uspije na vrijeme ažurirati na internetskim stranicama, Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Kako bismo izbjegli neugodne situacije i dodatne troškove oko otkazivanja narudžbe molimo Vas da o svakoj narudžbi promislite prije nego finalizirate istu. Također dobro provjerite točnost osobnih podataka kao i podataka firme ili obrta.

Cijena proizvoda

Cijene i načini plaćanja odnose se samo na web trgovinu. Cijene odabrane robe vrijede na dan narudžbe. Ponuda i cijene vrijede do prodaje zaliha ako drukčije nije istaknuto posebnom napomenom. Sljedeći načini plaćanja omogućeni su u web trgovini za privatne i pravne korisnike plaćanje putem Corvus Pay-a i Pay Pal-a.

Cijene istaknute na web stranici www.16meridianstore.com izražene su u eurima. Preračunavanje valute se obavlja prema srednjem tečaju HNB na dan kupnje. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave jer se trošak dostave ne naplaćuje, osim ako drukčije nije navedeno u opisu proizvoda. Cijena artikala ne uključuje upute, instalaciju, obuku ili bilo koju drugu vrstu tehničke podrške.

U slučaju uvoza, carina se plaća od strane kupca pri preuzimanju proizvoda prema odgovarajućem Zakonu države u kojoj se kupac nalazi.

 

Plaćanje

 

 

 

a) CorvusPay

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

SIGURNOST online plaćanja

 

b)Paypal

Plaćanje se odvija i putem Pay Pal servisa. Pay Pal je najpoznatiji i najrašireniji servis za primanje i slanje novca koji koristi većina web trgovina koja želi pružiti sigurnu kupovinu svojim kupcima. Pay Pal omogućava plaćanje preko kreditne, te kartice bankovnog računa.

Uplatu je potrebno izvršiti prilikom narudžbe, zatim se čeka potvrda narudžbe kojom je ugovor sklopljen. Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira se provjeriti:

 • Je li poruka u Junk/Spam folderu ili je mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda.

Izvršenjem narudžbe na Web shopu kupac se obavezuje platiti narudžbu.

Načini plaćanja koje Prodavatelj omogućuje Online kupcu na području i izvan Republike Hrvatske su Pay Pal i Corcus Pay.

Kupac je suglasan da Prodavatelj može i izričito je ovlašten, prema vlastitom nahođenju, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti, te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

 

Dostava

 

Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.

Isporuka će uslijediti unutar EU u roku od 7-30 radnih dana od vidljive uplate na računu Prodavatelja. Kupac će prilikom pregleda proizvoda, te prilikom same narudžbe biti obaviješten o roku isporuke.

U rokove za isporuku ne računaju se:

 • dan prijema narudžbe/zahtjeva
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv
 • neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka

Rok za pripremu proizvoda odnosi se samo na radne dane. Većina proizvoda zahtjeva rok za pripremu od 24/48 sati. Pokušat ćemo poslati narudžbe u naznačeno vrijeme, ali ponekad može doći do kašnjenja koja su izvan naše kontrole , što neće biti temelj za povrat novaca. Navedeni rok isporuke je približan i odnosi se na radne dane bez vikenda i državnih blagdana.

U slučaju nedostatka zaliha, prodavatelj će o tome odmah obavijestiti kupca i poslati mu drugu ponudu ili ga obavijestiti o vremenu isporuke naručene robe. Kupac je dužan pregledati kvalitetu robe i količinu u trenutku preuzimanja, te na pratećoj dokumentaciji, osim potpisa zabilježiti svaku vidljivu štetu na ambalaži ili robi koju može potraživati u žalbenom postupku ili jamstvu za pogreške. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave.

Ako Kupac ne primi robu ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, Kupac je dužan o tome obavijestiti Prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio,

Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Ukoliko se na pošiljku primjenjuje plaćanje pristojbi, krajnji kupac je taj koji mora platiti sve troškove uvoza i carinska davanja na odredištu bez obzira na to dali je roba isporučena ili ju je odbio. Ne snosimo odgovornost za odugovlačenja pri carinskoj proceduri niti u slučaju da lokalne vlasti odluče zaplijeniti bilo koji dio sadržaja pošiljke.

Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije

Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

Jednostrani raskid ugovora

Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo , ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok počinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne obaviještenosti).

Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem mail adrese 16meridianstore@gmail.com.

Trošak za povrat robe snosi kupac.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali natrag. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka navedenog roka, dostavite na dokaziv način (preporučeno sa pošiljkom ili osobno) prethodno kupljenu robu. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u navedenom roku smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;
 • Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja. Prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom;
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili video snimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid

 

Odgovornost za materijalne nedostatke / reklamacija

 

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ili dostavi ne oštete.

Prilikom preuzimanja pošiljke nužno je provjeriti da broj primljenih paketa odgovara broju poslanih. Provjerite izvana svaki paket vrlo pažljivo kako biste bili sigurni da nema tragova udaranja ili neispravnog rukovanja kao što su izbočine, udubljenja, rupe, kutije u lošem stanju, pečati dobavljača ili bilo koji trag koji upućuje na sumnju da je roba oštećena. U slučaju oštećenja robe kupac je dužan odmah upozoriti dostavljača na oštećenje. Obavezno ostaviti poruku i potpis na dostavnici dostavljača, na papiru ili digitalno (PDA uređaj) VIDNO OŠTEĆEN PAKET ako vidite tragove oštećenja. Ako ne napišete da je paket vidno oštećen i ne pokažete slike na kojima se vidi oštećenje, žalba će biti automatski odbijena. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti:

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 14 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 14 dana od dana primitka reklamacije.

Sukladno članku 77. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Vraćeni proizvod mora biti nerabljen, neoštećen, u odgovarajućoj ambalaži (ukoliko je u istoj dostavljen), s odgovarajućim originalnim etiketama, i deklaracijom i uz priloženu presliku računa.

U slučaju povrata proizvoda koji je korišten ili nema svu pripadajuću ambalažu, etikete, deklaracije ili presliku računa Prodavatelj ima pravo teretiti Kupca za iznos od 50% vrijednosti vraćene robe za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 100 kn. U slučaju povrata robe koja je korištenjem vidno oštećena Prodavatelj ima pravo odbiti povrat u potpunosti.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

 

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije bila naručena
 • isporuka robe kojoj je istekao rok
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u prijevozu

 

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi nakon otvaranja proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

 

Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 14 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 14 dana od dana primitka reklamacije.

 

Prodavatelj će prihvatiti povrat neispravne, oštećene ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

 

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

 

Kod reklamacije potrebno je sljedeće:

 

 • Kopija računa proizvoda
 • Kopija jamstvene knjižice proizvoda
 • Fotografija proizvoda
 • Fotografije oštećenja zbog kojeg se reklamira proizvod
 • Fotografije serijskog broja proizvoda

 

Fotografije moraju jasno prikazivati artikl koji je predmet reklamacije

Kod reklamacije pojedinog artikla, opreme ili odjeće potrebno je sljedeće:

 • Račun artikla
 • Fotografije cijelog oštećenog artikla
 • Fotografije detalja oštećenja artikla
 • Fotografije serijskog broja artikla (ako ga proizvod ima)

Pravo na otkazivanje narudžbe

Prodavatelj i Kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava. Ukoliko Prodavatelj iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, Kupcu će ponuditi zamjenski artikl, a ukoliko ga kupac ne želi, uplaćena sredstva će u cijelosti vratiti Kupcu.

Ukoliko Kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava ću biti izvršen u razumnom roku.

Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke stvari:

 • koji su u trenutku kupovine Kupcu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati (jasno označena roba s greškom, ostvaren popust u trgovini radi oštećenja na proizvodu i );
 • koji su se pokazali nakon proteka roka od šest mjeseci;
 • o kojima Kupac nije bez odgađanja obavijestio Prodavatelja u trenutku kada ih je otkrio, a najviše nakon proteka roka od osam dana od otkrića materijalnog nedostatka

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o materijalnom nedostatku proizvoda ovlašten je:

 • zahtijevati od Prodavatelja da taj nedostatak ukloni
 • zahtijevati od Prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka
 • zahtijevati sniženje cijene
 • izjaviti da raskida

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari u slučaju materijalnog nedostatka stvari u potpunosti snosi Prodavatelj.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Jamstvo

Jamstvo je valjano uz proizvode za koje je naznačeno da imaju jamstvo. Uvažavanje uputa na jamstvenom listu te uz podnošenje računa. Jamstvo vrijedi prilikom poštivanja uputa i uvjeta na

jamstvenom listu te kod predočenja jamstvenog lista, originalne ambalaže i računa. Popravak se mora obaviti u roku od 45 dana od primitka robe, u protivnom će roba biti zamijenjena drugom, jednakovrijednom i besprijekornom robom.

Za povrat artikala sa jamstvom poslati mail na adresu: 16meridianstore@gmail.com s naznakom Jamstvo.

Artikl održavajte i popravljajte uvijek i strogo u skladu s uputama proizvođača jer u suprotnom može doći do oštećenja artikla koje bi moglo uzrokovati ozbiljnu nezgodu.

Jamstvo vrijedi samo pod uvjetom ako je artikl korišten i održavan prema uputama proizvođača, odnosno prema uobičajenim propisima. Jamstvom nije obuhvaćena šteta koja bi nastala prilikom pada, sudara, udara, preopterećenja, te intervencija i popravaka u toku jamstvenog roka izvan ovlaštenog servisa ili kao posljedica lošeg održavanja artikla. Jamstvo ne pokriva standardno trošenje potrošnog materijala kao što su: gume, lanci i kazete, kranzevi, zračnice, kočnice, bužiri kočnica i mjenjača, pakne kočnica,sajle kočnica i mjenjača, pakne kočnica, zupčanika pogona, baterija itd.

Račun kao dokaz kupnje je obavezan za sve reklamacijske postupke ili pozivanje na prava iz garancije. Za svaki artikl koji će biti popravljen ili zamijenjen unutar jamstva, jamstveni rok će biti produljen za period koji je artikl bio na popravku. Uporaba artikla tijekom natjecanja, javnih događanja, najma ili aktivnosti za koje određeni artikl nije predviđen uvelike smanjuje vijek upotrebe, te u tom slučaju artikl nije pokriven jamstvom. Zadržavamo pravo naplate popravaka u slučaju da reklamacijski zahtjev iz nekog od gore navedenih razloga ne bude odobren. Ako popravak/zamjena artikla ne bude moguća zadržavamo pravo ponuditi zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti (boja ne mora biti ista), ili u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti dio novca proporcionalan preostalom pretpostavljenom životnom vijeku artikla.

 

Jamstvo za stvarne pogreške

Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja o mogućim greškama u roku 2 dana od dana otkrivanja pogreške. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o pogrešci slanjem obavijesti na e-mail: 16meridianstore@gmail.com, koja mora sadržavati detaljan opis pogreške, a zatim dopustiti prodavatelju pregled navedenoga . Uvjet za prihvaćanje jamstva je originalno pakiranje i račun. Prodavatelj mora u roku od 8 dana dati pismeni odgovor.

Kupac je dužan pažljivo pregledati ambalažu i njezin sadržaj prilikom preuzimanja robe, te slikati nedostatke. Slike kao dokaz moraju biti priložene dokumentaciji. U slučaju oštećenja robe kupac je dužan odmah upozoriti dostavljača na oštećenje. Kupac je dužan, zajedno s dostavljačem, sastaviti službeni zapisnik, a posebno popuniti odjeljak o stanju ambalaže i robe. Kupac je dužan preuzeti oštećeni proizvod te ga u primjeru prihvaćanja jamstva za pogreške, zajedno sa službenim zapisnikom poslati prodavatelju. Nakon primitka oštećene robe, prodavatelj će u što kraćem roku odlučiti o konkretnoj pošiljci.

PRAVNE OSOBE

Postupak kupnje za pravne osobe jednak je onome za fizičke osobe, samo u prvom slučaju izaberite R1 račun na firmu i potvrdite suglasnost s Uvjetima poslovanja. Ako ste već kupovali preko firme, izaberite naziv firme iz svojeg arhiva.

Ukoliko želite R1 račun, prihvaćate Uvjete poslovanja koji vrijede za pravne osobe. Glavna razlika je u mogućnosti odustajanja od ugovora: firmama, obrtnicima i drugim pravnim osobama omogućujemo vraćanje kupljenih artikala u okviru jamstvenih uvjeta. Nabrojane pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana od preuzimanja artikla bez razloga, kao što vrijedi za kupce (fizičke osobe).

Povrat novaca za pravne osobe nije moguć. Za kupovinu pravnih osoba vrijede Uvjeti poslovanja Prodavatelja.

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/678 Europskog vijeća i Parlamenta (General Data Protection Regulation – GDPR) i važećim zakonima Republike Hrvatske koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, tvrtka Adria Tehno d.o.o., kao Prodavatelj posvećena je afirmaciji načela zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka.

Ova pravila određuju i reguliraju kako prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci unose kada koriste web stranicu www.16meridianstore.com.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje,

prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Registracijom na internet stranici www.16meridianstore.com , kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.

Prilikom registracije Korisnik unosi svoju e-mail adresu i bira lozinku.

Ukoliko želi primati i marketinške obavijesti na istu adresu, mora odabrati odgovarajuću kućicu i time dati svoju jasnu privolu. Možete odbiti vaš pristanak za pohranu podataka, upotrebu vaše adrese e- pošte za potrebu dostave newslettera u bilo kojem trenutku – to možete učiniti putem poveznice u pojedinom Email Newsletteru ili izravnim kontaktom na 16meridianstore@gmail.com. U tom ćemo slučaju odmah izbrisati vaše podatke u vezi dostave newslettera.

Ukoliko Korisnik ne želi primati naše novosti (newsletter) može se u bilo kojem trenutku odjaviti se s liste primatelja.

Svaki Korisnik stranica bez obzira na registraciju, može se prijaviti da želi primati novosti i obavijesti Prodavatelja, na početnoj stranici Internet trgovine.

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim propisima.

Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail adresu 16meridianstore@gmail.com.

U slučaju da Kupac ne želi da Prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na adresu 16meridianstore@gmail.com.

Za distribuciju biltena (newslettera) koristimo sustav MailChimp. MailChimp je prilagođen Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti EU-a. Pravila o zaštiti privatnosti od strane MailChimpa:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

MailChimp će koristiti vaše podatke samo u svrhu dostave newslettera, procjenu isporuke i poboljšanja usluge. MailChimp vas neće izravno kontaktirati ili koristiti vaše podatke. Oni se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci koje koristi MailChimp uključuju “web beacon” koji u MailChimp šalje informacije o otvaranju newlettera i/ ili aktivaciju poveznica unutar newslettera. Kod tog procesa, informacije o vašem Internet pregledniku, vašoj IP adresi i vašoj lokaciji će biti poslane u MailChimp.

Privole

Svaki korisnik daje Privolu na prikupljanje njegovih osobnih podataka. U obrascu na mjestu gdje se unosi osoban podatak pojavljuje se obavijest da se podatci prikupljaju u točno određenom opsegu, za točno određenu svrhu i gdje se ti podatci pohranjuju. Ako će se isti podaci koristiti u više svrha, Korisnik za svaku od tih svrha mora dati jasnu privolu (kućice u koje Korisnik samostalno mora staviti kvačicu).

U slučaju spora pred sudom nadležan je sud u Dubrovniku na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

KOLAČIĆI

U cilju unaprjeđenja kvalitete i konstantnog poboljšanja korisničkog iskustva web stranica

www.16meridianstore.com prilikom posjete na Vaše računalo sprema male tekstualne datoteke zvane kolačići (cookies). Putem kolačića prikupljamo informacije o korištenju stranice u cilju unaprjeđenja kvalitete i konstantnog poboljšanja korisničkog iskustva. Primjeri informacija o

korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koji korisnike vode do naše stranice, IP adresa, podaci uređaja s kojeg pristupaju stranici poput postavki hardwarea, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

Direktiva Europske Unije od 26. svibnja 2012. godine obvezuje vlasnike web stranice da prije pohranjivanja kolačića zatraže suglasnost Korisnika. Klikom na gumb “Slažem se” Korisnik daje svoju suglasnost za korištenje kolačića (cookies). Klikom na gumb “Pogledaj više o kolačićima” Korisnik može pogledati Politiku o kolačićima.

Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama web stranica ne može dobiti pristup

informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.

Kako biste naručili proizvode na našim stranicama trebali bi omogućiti upotrebu kolačića. Ako ne omogućite kolačiće i dalje ćete moći koristiti naše stranice, ali moguće je da će određene

funkcionalnosti biti onemogućene. Većina web-preglednika u svojim postavkama omogućava korištenje kolačića, ali ove postavke možete promijeniti u postavkama Vašeg web-preglednika (na računalu, tabletu ili drugom mobilnom uređaju).

Ako želi, Korisnik kolačiće može blokirati i dalje pregledavati stranicu što može dovesti do toga da se neke funkcije internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza podataka niti do prikupljanja osobnih podataka, sukladno Uredbi o zaštiti podataka.

Postoji nekoliko tipova kolačića. Glavna podjela je na stalne, one koji ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika i privremene koji se uklanjaju s računala po zatvaranju internet preglednika.

 • Jednokratni kolačić postoji samo u trenutnoj memoriji kada korisnik pregledava neku web- stranicu. Nemaju u sebi zapisan datum isteka trajanja, stoga ih web-preglednici odmah

izbrišu.

 • Ustrajni kolačić je onaj koji se ne briše. On će slati informacije serveru svaki put kada se posjetitelj vrati na stranicu. Najčešće se koristi za online

 

 • HTTP kolačići su kolačići s kojima se ne može pristupiti korisnikovim aplikacijskim i programskim

 

 • Kolačić prve strane je kolačić postavljen od servera za sve stranice na istoj

 

 • Kolačić treće strane (third part cookie) spremljeni su na domeni različitoj od domene posjećene

 

Pohrana i rok čuvanja podataka

 

Ako Korisnik želi znati posjedujemo li i obrađujemo njegove osobne podatke, te koje stranice ih obrađuju ili ako želi pristupiti osobnim podacima, može nas kontaktirati na mail 16meridianstore@gmail.com. Nakon zaprimljenog zahtjeva udovoljiti Korisniku u roku od 14 dana. Ako nismo u mogućnosti udovoljiti istom, poslat ćemo obrazloženje.

Također može zahtijevati informacije o:

 • svrsi obrade podataka,
 • kategorijama osobnih podataka pod obradom;
 • koja je treća osoba primila osobne podatke od nas;
 • koji je izvor osobnih podataka ako nisu izravno predani nama
 • Koliko dugo čuvamo

 

Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka

Sukladno Vašim pravima kao ispitanika, podatke ćemo čuvati u skladu s odgovarajućim propisima, pri čemu rokovi čuvanja mogu ovisiti o ispunjavanju neke naše obveze koja se temelji na određenom propisu.

U svakom slučaju, kada se utvrdi da nam podaci o Vama više nisu potrebni te da su protekli zakonski rokovi za čuvanje takvih evidencija i podataka, izbrisat ćemo osobne podatke o Vama.

Kako nas kontaktirati

U slučaju da želite iskoristiti neko od navedenih prava:

 • Pravo na prigovor
 • Pravo na povlačenje privole
 • Pravo na pristup
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na prijenos

 

molimo Vas da nas kontaktirate. Molimo Vas da primite na znanje da ćemo čuvati zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

Možete nas u svako doba kontaktirati putem maila na E-mail: 16meridianstore@gmail.com

Rješavanje sporova

 

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača Korisnici mogu podnositi pisane prigovore na sljedeći način:

 • putem pošte na adresu: Adria Tehno d.o.o. , Bartola Kašića 12, 20 236 Mokošica, Hrvatska
 • na e-mail adresu: 16meridianstore@gmail.com

Prodavatelj se obvezuje odgovoriti na sve primjedbe i prigovore u roku od najviše 15 dana.

Kako bi Prodavatelj potvrdio primitak pisanog prigovora, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, a zatim i na isti odgovorio, Kupac / Korisnik treba navesti točne podatke za primitak istog.

Prodavatelj poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača, te se po najboljim mogućnostima trudi ispunjavati dužnost osiguravanja učinkovitog sustava rješavanja pritužbi.

U slučaju problema, kupac s Prodavateljem može stupiti u kontakt e-mailom na adresu 16meridianstore@gmail.com. Pritužba se predaje na istu e-mail adresu. Postupak rješavanja pritužbe je povjerljiv.

Prodavatelj je svjestan bitne karakteristike potrošačkih sporova, troškova koji nastaju uslijed rješavanja spora, što je i glavna prepreka potrošača za pokretanje spora pred sudom. Zato nastojimo po svojim najboljim mogućnostima rješavati sporove mirnim putem na obostrano zadovoljstvo.

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno kao i Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvan sudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori. Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Online rješavanje potrošačkih sporova

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i

Želimo vam puno ugodnih i povoljnih kupnji!

Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom te se korisniku ne vraćaju. Vraća se samo uplaćeni iznos.

Primljena nagrada se u nijednom slučaju ne isplaćuje ili vraća na Prodavateljev račun.

MIŠLJENJA I PREPORUKE

Za sva dodatna pitanja, mišljenja i prijedloge pišite na 16meridianstore@gmail.com. S veseljem ćemo odgovoriti na vaša pitanja.